Fura- Artur Cechowicz, Mechanik, Pabiance, Fura- Artur Cechowicz, Mechanik, Pabiance, Fura- Artur Cechowicz, Mechanik, Pabiance,
Więcej

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, Drodzy Gimnazjaliści!

Zbliża się czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, czyli przyszłej drogi edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej.

Nauka zawodu w rzemiośle jest ważnym elementem systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Walorami tego systemu są:

– zindywidualizowany tok nauczania,

– uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej pracy,

– poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń,

– tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą,

Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle, po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz świadectwa czeladniczego, mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym.

Zdobyte umiejętności i wiadomości w danym zawodzie procentować będą w dalszym życiu młodego człowieka.

Absolwent nauki rzemiosła łatwiej może zaistnieć na krajowym i zagranicznych rynkach pracy.

Zachęcamy absolwentów gimnazjów do nauki zawodu w rzemiośle – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – bo naprawdę warto.